ورود همکاران

ورود مراجعین

راهنمای جوابدهی

مراجعین محترم برای دریافت جواب خود از سایت ، می تواند با وارد کردن نام کاربری (شماره پذیرش بصورت کامل و بدون خط تیره) و رمز عبور (تلفن همراه) از پنل ورود مراجعین اقدام نمایند. برای مشاهده فیلم راهنمای دریافت جواب، از قسمت راهنمای جوابدهی آنلاین میتوانید اقدام نمایید.

آزمایشگاه های محترم برای دریافت جواب می توانند با نام کاربری و رمز ورود که بخش IT آزمایشگاه در اختیارشان قرا می دهد از پنل ورود همکاران استفاده نمایند.

گالری تصاویر

بازدیدها
/
آزمایشگاه تخت طاووس
/
آزمایشگاه مبنای دانش
/
آزمایشگاه دارآباد
/
همه
 • آزمایش آنلاین
  بازدیدها
 • بخش هماتولوژی
  آزمایشگاه دارآباد
 • بخش مولکولی
  آزمایشگاه دارآباد
 • سالن انتظار مراجعین
  آزمایشگاه مبنای دانش
 • بخش ایمونو و هورمون شناسی
  آزمایشگاه مبنای دانش
 • بخش هماتولوژی
  آزمایشگاه مبنای دانش
 • بخش هماتولوژی
  آزمایشگاه مبنای دانش
 • پذیرش
  آزمایشگاه مبنای دانش
 • بخش ایمونو و هورمون شناسی
  آزمایشگاه مبنای دانش
 • پذیرش
  آزمایشگاه دارآباد
 • سالن انتظار مراجعین
  آزمایشگاه مبنای دانش
 • سالن انتظار مراجعین
  آزمایشگاه مبنای دانش
 • بازدید علمی دانش آموزان از آزمایشگاه مشاهیر
  بازدیدها
 • بازدید علمی کودکان دبستانی از آزمایشگاه مشاهیر
  بازدیدها
 • اتاق نمونه برداری
  آزمایشگاه تخت طاووس
 • سالن فنی
  آزمایشگاه تخت طاووس
 • سالن انتظار مراجعین
  آزمایشگاه تخت طاووس
 • بخش نمونه گیری
  آزمایشگاه تخت طاووس
 • بخش بیوشیمی
  آزمایشگاه تخت طاووس
 • بخش بیوشیمی
  آزمایشگاه تخت طاووس
 • بخش پاتولوژی
  آزمایشگاه تخت طاووس
 • بخش فلوسایتومتری
  آزمایشگاه تخت طاووس
 • پذیرش
  آزمایشگاه تخت طاووس
 • سالن فنی
  آزمایشگاه تخت طاووس
 • بخش بیوشیمی
  آزمایشگاه دارآباد
 • گزارش پاتولوژی توسط خانم دکتر آقایی پور
  آزمایشگاه تخت طاووس
 • قدردانی از جانبازان در روز جانباز
  بازدیدها
 • قدردانی از جانبازان در روز جانباز
  بازدیدها
 • بخش نمونه گیری
  آزمایشگاه دارآباد
 • نمونه گیری از کودکان با تماشای فیلم سه بعدی
  آزمایشگاه دارآباد
 • بخش نمونه گیری
  آزمایشگاه دارآباد
 • پذیرش
  آزمایشگاه تخت طاووس
 • بخش بیوشیمی
  آزمایشگاه تخت طاووس
 • سالن انتظار مراجعین
  آزمایشگاه دارآباد
 • بخش ایمونو و هورمون شناسی
  آزمایشگاه مبنای دانش
 • بازدید علمی کودکان دبستانی از آزمایشگاه مشاهیر
  بازدیدها
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به گروه پاتوبیولوژی آج می باشد.